Om företaget

Campus Holmen är ett bolag under Euroapartments AB. Ägaren till företaget driver även Jävregården i Jävre, Camping Ladrike i Norrfjärden, Bergsparken i Älvsbyn samt Nyfors konferens och camping i Älvsbyn.